Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3015
Title: Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій
Other Titles: Развитие системы высшего образования Украины в условиях современных социально-экономических трансформаций
The development of higher education system under current Ukrainian socio-economic transformations
Authors: Натрошвілі, Георгій Робертович
Keywords: вища освіта
вищий навчальний заклад
управління
освітня політика
higher education
higher educational establishment
management educational policy
Issue Date: 2016
Citation: Натрошвілі Г. Р. Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій / Г. Р. Натрошвілі // Науковий вісник Полісся. — Чернігів: ЧНТУ, 2016. — № 2 (6). — С. 51-55.
Source: Науковий вісник Полісся
Abstract: У науковій праці проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти України. Визначені організаційно-економічні та фінансові умови функціонування системи вищої освіти. Обґрунтовано пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи вищої освіти.
В научном труде проанализировано состояние развития системы высшего образования Украины. Определены организационно-экономические и финансовые условия функционирования системы высшего образования. Обоснованы предложения относительно последующей оптимизации развития системы высшего образования.
The development of the higher education system of Ukraine is analysed in the paper. Its organizational, economic and financial conditions for the functioning of the higher education system are defined. The proposals for further optimization of higher education development are justified.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3015
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін
ISSN: 2410-9576
2412-2394
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Кафедра комп'ютерної інженерії та фундаментальних дисциплін (КІФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Натрошвілі Г.Р.2,2016.pdf285,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.