Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/303
Title: Особливості системи прогнозування властивостей тканин технічного призначення
Authors: Слізков, А. М.
Зайц, Т. В.
Пилипенко, Ю. М.
Демківська, Т. І.
Keywords: properties
textile materials
fabrics
forecasting
workflows
свойства
текстильные материалы
ткани
прогнозирование
технологические процессы
властивості
текстильні матеріали
тканини
прогнозування
технологічні процеси
Issue Date: 2015
Citation: Особливості системи прогнозування властивостей тканин технічного призначення / А. М. Слізков, Т. В. Зайц, Ю. М. Пилипенко, Т. І. Демківська // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 136-143.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Розроблено систему прогнозування властивостей текстильних матеріалів для прогнозування властивостей волокнистих продуктів на кожному технологічному переході з можливістю управління технологічними процесами та їх оптимізації. Розглядаються методи системного аналізу, ідентифікації та кусково-лінійної апроксимації. Створено програмний комплекс, який дозволяє здійснювати в діалоговому режимі відбір показників властивостей волокнистих продуктів на кожному технологічному переході з формуванням бази даних, проводити їх статистичну обробку, будувати на основі отриманих даних адекватні математичні моделі досліджуваних властивостей, які в подальшому формують загальну математичну модель їх виробничого перетворення. Доведена можливість застосування системного аналізу, методів ідентифікації та кусково-локальної апроксимації для прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів технічного призначення. Проаналізована асортиментна група тканин технічного призначення. Побудована загальна математична модель виробничого перетворення фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів технічного призначення, яка має відхилення прогнозованих значень від фактичних не більше 5 %.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/303
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерних наук та технологій (КНТ)
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P136-143.pdf318,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.