Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3046
Title: Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу
Other Titles: Accounting and analysis of formation and use of loan capital
Authors: Чижевська, Людмила Віталіївна
Зеленіна, Олена Олександрівна
Keywords: позика
елементи позикового капіталу
позиковий капітал
економічний аналіз формування і використання позикового капіталу
Issue Date: 2012
Citation: Зеленіна О. О. Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09; захист: 15.02.2012 / О. О. Зеленіна; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2012. — 24 с.
Abstract: У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні та організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку і економічного аналізу формування та використання позикового капіталу підприємств. Досліджено економічну сутність позикового капіталу та його місце в загальній класифікації капіталу. Уточнено та розмежовано поняття “позиковий капітал” та “сторонній капітал” для цілей бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Удосконалено класифікаційні характеристики позикового капіталу та розвинуто трактування функцій позикового капіталу як об’єкту бухгалтерського обліку. Запропоновано розділи політики господарювання та визначено місце в ній позикового політики. Внесено пропозиції щодо удосконалення методики обліку елементів позикового капіталу в аналітичних розрізах та субрахунках, що забезпечує підвищення інформативності даних бухгалтерського обліку. Розроблено форми первинних документів та внутрішніх звітів, що забезпечують формування обліково-аналітичної інформації про формування та використання позикового капіталу. Розроблено комплексну модель формування та використання позикового капіталу підприємств, з обґрунтуванням напрямів фінансування майна через використання нормативних коефіцієнтів, що сприятиме розвитку забезпечення управління елементами позикового капіталу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3046
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenina.pdfАвтореферат548,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.