Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3064
Title: Методика викладання облікових процесів господарської діяльності підприємства із використанням інформаційної системи «1С: Підприємство»
Other Titles: Definition of managerial accounting in the information management system
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
інформаційні системи
інформаційні технології
Issue Date: 26-May-2016
Publisher: Грінь Д. С.
Citation: Матюха М. М. Методика викладання облікових процесів господарської діяльності підприємства із використанням інформаційної системи «1С: Підприємство» / М. М. Матюха // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – С. 163-166.
Abstract: Під час викладання облікових дисциплін слухачі вивчають облік процесів господарської діяльності, яка складається із взаємопов’язаних процесів: обліку постачання, обліку виробництва, обліку реалізації. У процесі постачання здійснюється придбання основних засобів, виробничих запасів і товарів, необхідних для забезпечення виробництва або реалізації. У процесі виробництва здійснюється виготовлення нового продукту, надання послуг або виконання робіт, витрачаються основні засоби, виробничі запаси, використовується робоча сила, калькулюється собівартість продукції. У процесі реалізації продають готову продукцію або товари, одержують виручку, виявляють фінансовий результат – прибуток або збиток. Облік процесів між собою пов’язані, один випливає з іншого, і разом вони становлять оборот господарських засобів та джерел їх утворення, які відображаються у звітності.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3064
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха.pdf292,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.