Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3125
Title: Напрями організаційного розвитку системи управлінського обліку
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
інформація
інформація
облік
Issue Date: 25-Mar-2016
Publisher: ДП «Інформ.-аналіт. агенство»
Citation: Матюха М. М. Напрями організаційного розвитку системи управлінського обліку / М. М. Матюха // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 24 березня 2016 р.). — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. — С.173-176.
Abstract: Одне з найважливіших завдань управління будь-якого підприємства – з максимальною віддачою використовувати наявні в його розпорядженні ресурси (не тільки матеріальні, трудові, але і структурні ємності сучасного ринку, можливості залучення кредитних ресурсів тощо). А для цього як мінімум потрібна інформація про наявність таких ресурсів, яка є базою для підготовки і прийняття управлінських рішень. Регламентований бухгалтерський облік такої цільової інформації дати не може, оскільки цільове його направлення це система періодичного формування звітних даних. Для оперативного отримання необхідних даних на підприємствах має бути створена організаційна система управлінського обліку та звітності.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3125
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.