Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3141
Title: Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності
Other Titles: Methodological aspects of construction analytical balance as a form of management accounting
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: торгівельні підприємства
інформація
інформаційні технології
управлінська звітність
обліково-звітна інформація
управлінський облік
отчетность
аналитический баланс
управленческая отчетность
accounting
management reporting
analytical balance
Issue Date: Feb-2013
Citation: Матюха М. М. Методичні аспекти побудови аналітичного балансу як форми управлінської звітності / М. М. Матюха // Економіка. Фінанси. Право. — 2013. — № 2. — С. 9-14.
Source: Економіка. Фінанси. Право
Abstract: Проблема якісного сучасного забезпечення інформацією управлінського персоналу стає все більш актуальною, насиченою і проблематичною. Відповідно значну увагу її формуванню та представленню приділяють внутрішні користувачі, що регулюють діяльність і відстежують зміну фінансової стійкості, платоспроможності та фінансового стану підприємства. Внутрішній користувач потребує представлення звітності у більш деталізованому вигляді для проведення поглибленої аналітичної роботи на конкретно взятому підприємстві, його структурних підрозділах та по видах діяльності, для яких звітність відсутня і як правило неформується. Саме в результаті цієї потреби з'явилася така категорія спеціалізованої управлінської звітності, як управлінський баланс та його різновидність аналітичний баланс - основа формування розширеної інформаційної бази для різноманітних користувачів у розрізі видів діяльності, структурних підрозділів підприємства та сфер його діяльності при виконанні функцій управління підприємством.
Статья раскрывает методические аспекты построения аналитического баланса как формы управленческой отчетности. Представлены этапы подготовки аналитического баланса, дается характеристика управленческих балансов предприятий.
Article reveals methodological aspects o f building analytical balance as a form of management accounting. Presented stages of preparation of the analytical balance is characteristic of managerial balance sheet.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3141
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
efp2-2013_9-13.pdf135,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.