Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3142
Title: Побудова аналітики в інформаційних системах для управлінської звітності
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
інформація
інформаційний ресурс
ефективність діяльності
Issue Date: 2013
Publisher: Крок
Citation: Матюха М. М. Побудова аналітики в інформаційних системах для управлінської звітності / М. М. Матюха // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (18-19 квітня 2013 р., ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). — 2013. — С. 253-256.
Abstract: Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень відіграє значиму роль в господарській діяльності підприємства. Актуальність досліджень в даній сфері набуває все більшого значення при застосуванні сучасних інформаційних технологій обробки та представлення узагальненої і систематизованої інформації. Внутрішній користувач потребує представлення звітності у більш деталізованому вигляді для проведення поглибленої аналітичної роботи на конкретно взятому підприємстві, його структурних підрозділах та по видах діяльності, для яких звітність відсутня і як правило неформується. Все це доводить необхідність розгляду питань формування управлінської звітності, як якісного і оперативного інформаційного джерела прийняття управлінських рішень.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3142
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis_Matyuha.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.