Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3188
Title: Організація внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків в автоматизованих системах обліку
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: облік
інформація
інформаційні технології
інформаційні системи обліку
обліково-звітна інформація
аналіз
Issue Date: 2011
Publisher: Бізнес Медіа Консалтинг
Citation: Матюха М. М. Організація внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків в автоматизованих системах обліку / М. М. Матюха // Розвиток системи обліку, аналізу, та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : тези доповідей учасників ІХ міжнародної наукової конференції (м. Київ, 2011 р.). — К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — С. 97-99.
Abstract: Інформаційні потоки на сучасному підприємстві носять складний і динамічний характер, розкриття потенціалу якого можливо лише із застосуванням інформаційних технологій. Вимірюється інформаційний потік кількістю обробленої або переданої інформації за одиницю часу. Інформаційний потік в автоматизованих системах обліку ґрунтується на переміщенні паперових або електронних документів. Залежно від цього, він може вимірюватися або кількістю оброблених і переданих одиниць паперових документів або сумарною кількістю документорядків у цих документах, або кількістю інформації (біт), яка міститься в тому чи іншому повідомленні. Автоматизовану систему обліку з точки зору інформаційних потоків можна представити як безліч формальних процедур, за допомогою яких дані збираються, обробляються в якісно нову інформацію, що поширюються серед користувачів. Інформаційні потоки підприємства як правило розглядають у двох площинах – горизонтальний напрямок і вертикальний напрямок.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3188
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха.pdf949,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.