Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3205
Title: Взаємозв'язок творчості Григорія Сковороди з Античністю
Other Titles: Relationship between Hryhoriy Skovoroda’s Works and Antiquity
Authors: Александрович, Тетяна Зігфридівна
Малинка, Микола Миколайович
Keywords: діалог
композиція
Наркісс
самопізнання
щастя
dialogue
composition
Narcissus
self-actualization
happiness
Issue Date: 2016
Publisher: Майдан
Citation: Александрович Т. З.Взаємозв’язок творчості Григорія Сковороди з Античністю / Т. З. Александрович, М. М. Малинка // Античні витоки європейської раціональності: до 2400-річчя Арістотеля: Матеріали XХІV Харківських міжнародних Сковородинівських читань (ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди», 23–24 вересня 2016 року). – Сковородинівка – Харків : Майдан, 2016. – С. 94–100.
Abstract: У статті розглядається взаємозв'язок творчості Григорія Сковороди з Античністю. Із цією метою проаналізовано прозові твори нашого письменника й праці античних мислителів. У розвідці стверджується думка, що можна знайти аналогію між літературною творчістю Григорія Сковороди й античних авторів на рівні тематики й проблематики, використання спільних образів, елементів композиційної побудови творів, етичних принципів. Авторка вважає, що глибина думок античних мислителів щодо розуміння процесів, які відбуваються в навколишньому світі й у самій людині, її бажання, страхи, сподівання є суголосними з поглядами українського письменника.
The article focuses on the issue of relationship between Hryhoriy Skovoroda's works and antiquity. For this purpose, prose works of our writer and the works of antique thinkers are analyzed. The study argues the idea that it is possible to find an analogy between the literary work of Hryhoriy Skovoroda and antique authors at the level of themes and issues, usage of shared images, elements of works composition and ethical principles. The author considers that the depth of the thoughts of antique thinkers in understanding the processes taking place in the outer world and in human, his desires, fears and hopes are consonant with the views of the Ukrainian writer.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3205
Faculty: Інститут комп'ютерних технологій та дизайну
Department: Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін
Appears in Collections:Кафедра дизайну та гуманітарних дисциплін (ДГД)
Матеріали наукових конференцій та семінарівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.