Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3224
Title: Проблеми становлення та розвитку інформаційних систем обліку
Authors: Матюха, Микола Миколайович
Keywords: облік
інформація
Issue Date: 2001
Citation: Матюха М. М. Проблеми становлення та розвитку інформаційних систем обліку / М. М. Матюха // Науковий вісник Національного аграрного університету. — К., 2001. — Вип. 43. — С. 126–130.
Source: Науковий вісник Національного аграрного університету
Abstract: В статі висвітлюються питання концепції автоматизації обліку, аналізу-прогнозу, контролю як інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень. Основні концептуальні положення мають включати автоматизацію складових контролінгу в залежності від характеристики об’єкту автоматизації – підприємства, його структури управління. Подані порівняльні характеристики, визначені критерії оцінки основних комп’ютерних програм для автоматизації управління підприємством. На основі наведеної методики доцільно вибирати програмне забезпечення для автоматизації процесами управління підприємства.
Освещаются вопросы концепции автоматизации учета, анализапрогноза, контроля как информационной базы для принятия эффективных управленческих решений. Основные концептуальные положения должны включать автоматизацию составных контролинга в зависимости от характеристики объекта автоматизации предприятия, его структуры управления. Даны сравнительные характеристики, определены критерии оценки основных компьютерных программ для автоматизации управления предприятием. На основании приведенной методики целесообразно выбирать программное обеспечение для автоматизации процессами управления предприятия.
Article tights calculation automation conception questions. analysis-prognosis, control as information base for reception of effective administrative decisions. The Basic conception regulations must include automation component controlling in dependence on enterprise automation object description, hr. management structure. Are Given comparative descriptions, are definite the estimation critehon. of basic computer programs for management automation by enterprise. On foundation of brought methods expediently to fix on software for automation fix enterprise management processes.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3224
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матюха1.pdf368,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.