Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/327
Title: Структурні зміни в сумішах поліетилентерефталат / полікарбонат
Authors: Сова, Н. В.
Савченко, Б. М.
Пахаренко, В. О.
Keywords: поліетилентерефталат
полікарбонат
суміші полімерів
трансетерифікація
ступінь кристалічності
теплоємність
полиэтилентерефталат
поликарбонат
смеси полимеров
трансэтерификация
степень кристалличности
теплоемкость
polyethylene terephthalate
polycarbonate
a mixture of polymers
transesterification
the degree of crystallinity
heat
Issue Date: 2015
Citation: Сова Н. В. Структурні зміни в сумішах поліетилентерефталат / полікарбонат / Н. В. Сова, Б. М. Савченко, В. О. Пахаренко // Вісник КНУТД. - 2015. - № 2 (84) : Серія "Технічні науки". - C. 275-283.
Abstract: Досліджено фізико-хімічні перетворення при створенні поліефірних сумішей поліетилентерефталат/полікарбонат. Суміші отримувались на установці, яка передбачає змішування полімерів в лабораторному дволопастному змішувачі ємністю 1,0 літр і лабораторному екструдері ЧП 25х16 з трьома зонами обігріву. Для визначення теплоємності використовували скануючий калориметр марки DSK II виробництва компанії Perkin-Elmer з точністю вимірювання 0,1˚С. ІЧ спектри знімали на приладі TENZOR-25. Дослідження методом рентгеноструктурного аналізу проводились на рентгенівському дифрактометрі WAX-4K з оптичною схемою Дебая-Шерера. При отриманні сумішей полімерів утворюються хімічні зв'язки між одним і другим полімером, внаслідок передачі ланцюга за участю функціональних груп у процесі взаємодії, що підтверджується даними інфрачервоної спектроскопії і розчинності суміші ПЕТФ і ПК в одних і тих же розчинниках. У процесі змішування між ПЕТФ і ПК відбувається реакція трансестеріфікаціі. Цей процес взаємодії підтверджується розчинністю досліджуваних зразків в метиленхлорид, а ПЕТФ і продукти взаємодії двох полімерів нерозчинні, тому розчинник вимиває з полімерного зразка тільки ПК, який не вступив в реакцію. Встановлено явище хімічної взаємодії між поліетилентерефталатом та полікарбонатом в процесі їх екструзійного змішування. Особливість властивостей отриманих сумішей дозволяє використовувати їх як конструкційний полімерний матеріал в машинобудівній, електротехнічній та авіаційній галузях промисловості.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/327
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V84_P275-283.pdf740.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.