Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3356
Title: Актуальні питання калькулювання собівартості продукції в переробці
Authors: Зінченко, О. В.
Лук’яненко, Я. М.
Keywords: облік, собівартість
продукція
переробка
витрати виробництва
калькуляція
accounting
costs
production
processing
production costs calculation
Issue Date: 2016
Citation: Зінченко О. В. Актуальні питання калькулювання собівартості продукції в переробці / О. В. Зінченко, Я. М. Лук’яненко // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХVІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (14 жовтня 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький). — Переяслав-Хмельницький, 2016. — Вип. 26. — С. 22-25.
Abstract: Стаття присвячена проблемам формування собівартості продукції, методам калькулювання собівартості продукції в переробці. Надано рекомендації щодо удосконалення обліку витрат з метою ефективного використання запасів.
The article deals with the problems of formation of production costs, methods of calculation of production costs in processing. The recommendations for the improvement of cost accounting for the effective use of reserves.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3356
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20161207_502.pdf351,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.