Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3421
Title: Особливості в застосуваннях методів контролю технологічним процесом для прогнозування властивостей текстильних матеріалів різного призначення
Authors: Пилипенко, Ю. М.
Слізков, А. М.
Проданчук, І. В.
Keywords: properties
materials
system
prediction
technologies process
свойства
текстильные материалы
технологический процесс
система
прогнозирования
властивості
текстильні матеріали
технологічний процес
система
прогнозування
Issue Date: 2016
Citation: Пилипенко Ю. М. Особливості в застосуваннях методів контролю технологічним процесом для прогнозування властивостей текстильних матеріалів різного призначення [Текст] / Ю. М. Пилипенко, А. М. Слізков, І. В. Проданчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні науки. - 2016. - № 5 (102). - C. 126-133.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Технічні науки
Abstract: Запропонована архітектура інформаційної системи підтримки рішень дозволяє оперативно отримувати результати прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів, мінімізуючи витрати матеріальних та робочих ресурсів. Розроблено програмне забезпечення створює можливості для широкого використання сучасних електронних обчислювальних машин в текстильному виробництві.
Предложенная архитектура информационной системы поддержки решений позволяет оперативно получать результаты прогнозирования физико-механических свойств текстильных материалов, минимизируя затраты материальных и рабочих ресурсов. Разработано программное обеспечение создает возможности для широкого использования современных электронных вычислительных машин в текстильном производстве.
Proposed information system of architecture support solutions allows us to quickly receive prediction results of physical and mechanical properties of textile materials. Provision program of is designed for a wide create opportunities using new of existing machines in textile production.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3421
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V102_P126-133.pdf445,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.