Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3448
Title: Ефективність української вищої освіти в контексті впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах
Other Titles: Efficiency of higher education in Ukrainе in context of the implementation inclusive education in higher education institutions
Authors: Курілко, А. О.
Бреус, Світлана Василівна
Keywords: інклюзія
ефективність впровадження
вища освіта
вищий навчальний заклад
інклюзивна освіта
inclusion
inclusive education
higher education
higher education institutions
the effectiveness of implementation
Issue Date: 2013
Citation: Курілко А. О. Ефективність української вищої освіти в контексті впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах / А. О. Курілко, С. В. Бреус // Вісник Черкаського університету. — 2013. — № 33 (286). — С. 32-36.
Source: Вісник Черкаського університету
Abstract: Досліджено поняття «інклюзія» та «інклюзивна освіта». Встановлено доцільність інклюзивної освіти. Систематизовано принципи інклюзивної освіти. Досліджено зарубіжний досвіт Німеччини та Канади в запровадженні інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. Вивчено досвід українських ВНЗ у запровадженні інклюзивної освіти. Запропоновано напрями підвищення ефективності вищої освіти України у впровадженні інклюзивної освіти.
The concept "inclusion" and "inclusive education". Established feasibility of inclusive education. Systematized the principles of inclusive education. Studied foreign experience of Germany and Canada in implementing inclusive education in higher education. Studied the experience of Ukrainian universities in the implementation of inclusive education. Directions improve the efficiency of higher education in Ukraine in implementing inclusive education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3448
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2076-5843
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра економіки та сфери обслуговування (ЕСО)
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування (МПА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20161223_Kurilko_32-36.pdf492,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.