Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3716
Title: Структурно-фазові перетворення колагену дерми, модифікованого органічними сполуками
Authors: Плаван, В. П.
Данилкович, А. Г.
Ковтуненко, О. В.
Issue Date: 2011
Citation: Плаван В. П. Структурно-фазові перетворення колагену дерми, модифікованого органічними сполуками [Текст] / В. П. Плаван, А. Г. Данилкович, О. В. Ковтуненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2011. - № 4 (60). - C. 60-66.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Дослідження модифікованого колагену дерми на мезоскопічному і мікроскопічному рівнях свідчать про те, що способи органічно-мінерального дублення забезпечують формування термостабільної системи дубильних речовин в структурі колагену дерми. Застосування глутарового альдегіду і сполук фосфонію замість сполук хрому для підготовки голини до рослинно-алюмінієвого дублення уможливлює отримання більш упорядкованої структури колагену дерми. Крім того, така обробка сприяє рівномірній дифузії танідів середні шари дерми, що обумовлює формування мікроструктури з рівномірним, помірно щільним розташуванням достатньо повних пучків колагенових волокон.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3716
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон (ПЕТПХВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V60_P060-066.pdf555,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.