Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3771
Title: Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг в Україні
Authors: Черниш, Ольга Василівна
Keywords: higher education
the market for higher education
higher education institution
education market
высшее образование
высшее учебное заведение
рынок образовательных услуг
рынок высшего образования
вища освіта
ринок освітніх послуг
ринок вищої освіти
вищий навчальний заклад
Issue Date: 2016
Citation: Черниш О. В. Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг в Україні [Текст] / О. В. Черниш // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2016. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. - C. 114-121.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: В статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Розглянуто динаміку основних показників функціонування вищих навчальних закладів. Досліджено проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку освіти, зокрема вищої.
В статье проанализировано современное состояние и тенденции развития рынка образовательных услуг в Украине. Рассмотрена динамика основных показателей функционирования высших учебных заведений. Исследованы проблемы и перспективы развития отечественного рынка образования, в частности высшего.
The article analyzes the current state and trends in the education market in Ukraine. The dynamics of basic performance of the universities. The problems and prospects of the domestic market of education, particularly higher education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3771
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України"
Вісник КНУТД
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)
Кафедра електрохімічної енергетики та хімії (ЕЕХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf20161007_VI_P114-121.pdf238,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.