Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3774
Title: Стимулювання студентів до навчання як один з чинників конкурентоспроможності вищого навчального закладу
Authors: Діденко, Є. О.
Keywords: motivation
incentives
competitiveness
efficiency
image
мотивация
конкурентоспособность
стимулирование
имидж
эффективность
мотивація
стимулювання
конкурентоспроможність
імідж
ефективність
Issue Date: 2016
Citation: Діденко Є. О. Стимулювання студентів до навчання як один з чинників конкурентоспроможності вищого навчального закладу [Текст] / Є. О. Діденко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2016. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. - C. 139-146.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: У статті розкрито сутність методів стимулювання студентів до навчання та визначено їх роль у освітньому процесі. В ході дослідження удосконалено підхід до класифікації методів стимулювання студентів до навчання. Представлено принципову схему стимулоорієнтованого підходу до зміцнення конкурентної позиції вищих навчальних закладів, що ґрунтується на загальновідомих функціях менеджменту.
В статье раскрыта сущность методов стимулирования студентов к обучению и определена их роль в образовательном процессе. В ходе исследования усовершенствован подход к классификации методов стимулирования студентов к обучению. Представлена принципиальная схема стимулоориентированного подхода к укреплению конкурентной позиции высших учебных заведений, основанной на общеизвестных функциях менеджмента.
The purpose of this article is to disclose features of stimulating оf students in present conditions of activity of higher educational institutions. Article applied scientific methods such as analysis and synthesis in determining the groups to stimulate students' methods. In developing the approach to strengthening the competitive position of higher education institutions use methods such as deduction and induction.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3774
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України"
Вісник КНУТД
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf20161007_VI_P139-146.pdf238,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.