Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3783
Title: Проблеми якості економічної освіти в Україні та шляхи їх подолання
Authors: Бєлялов, Т. Е.
Keywords: in economics
principles of economics education
practice-oriented education
higher education
economic training
экономическое образование
принципы экономического образования
практико-ориентированное образование
высшее образование
экономическая подготовка
економічна освіта
принципи економічної освіти
практико-орієнтована освіта
вища освіта
вища освіта
Issue Date: 2016
Citation: Бєлялов Т. Е. Проблеми якості економічної освіти в Україні та шляхи їх подолання [Текст] / Т. Е. Бєлялов // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2016. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. - C. 205-211.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: У статті розглянуто сучасні проблеми підвищення якості вітчизняної економічної освіти в контексті глобалізаційних процесів та формування єдиного освітнього простору. Висвітлені основні принципи, які сприятимуть подальшому вдосконаленню системи економічної освіти, а також розроблено пропозиції щодо підвищення її якості.
В статье рассмотрены современные проблемы повышения качества отечественного экономического образования в контексте глобализационных процессов и формирования единого образовательного пространства. Отражены основные принципы, которые будут способствовать дальнейшему совершенствованию системы экономического образования, а также разработаны предложения по повышению ее качества.
The article deals with contemporary issues to improve the quality of national economic education in the context of globalization and the formation of a unified educational space. Highlights the basic principles that contribute to further improvement of the system of economic education, and develop proposals for improving its quality.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3783
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України"
Вісник КНУТД
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf20161007_VI_P205-211.pdf215,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.