Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3817
Title: Вища освіти в Україні та у розвинутих країнах: порівняльний аналіз
Authors: Золковер, А. О.
Keywords: higher education
the innovation index
the index of the level of education
the index of the efficiency of national education system
высшее образование
индекс инноваций
индекс эффективности национальных систем образования
индекс уровня образованности
вища освіта
індекс інновацій
індекс ефективності національних систем освіти
індекс рівня освіченості
Issue Date: 2016
Citation: Золковер А. О. Вища освіти в Україні та у розвинутих країнах: порівняльний аналіз [Текст] / А. О. Золковер // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2016. - Спецвипуск : Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. - C. 71-75.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: У статті розглядається стан вищої освіти в Україні та у розвинутих країнах. Аналізується ряд індикаторів, індексів та показників, які характеризують стан розвитку освіти.
В статье рассматривается состояние высшего образования в Украине и в развитых странах. Анализируется ряд индикаторов, индексов и показателей, которые характеризируют состояние высшего образования.
The article discusses the state of higher education in Ukraine and in developed countries. Examines a number of indicators, indices and indicators, that show the status of higher education.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3817
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konf20161007_VI_P071-075.pdf223,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.