Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3823
Title: Отримання полімерних біосумісних волокон методом електроформування
Other Titles: Получение полимерных биосовместимых волокон методом электроформования
Authors: Іщенко, О. В.
Плаван, В. П.
Ковальчук, О. В.
Ляшок, І. О.
Власенко, В. І.
Keywords: кавітаційна переробка бензину
октанове число
метанол
толуол
перекись водню
электроформование волокон
полимерные биосовместимые волокна
нетканные нановолокнистые материалы
диаметр волокон
Issue Date: 2016
Citation: Отримання полімерних біосумісних волокон методом електроформування / [О. В. Іщенко, В. П. Плаван, О. В. Ковальчук, І. О. Ляшок, В. І. Власенко] // Технологический аудит и резервы производства. — 2016. — № 4/4 (30). — С. 22-26.
Source: Технологический аудит и резервы производства
Abstract: Досліджено процес кавітаційної переробки бензину з метою покращення його якісних показників. Визначена дія перекису водню на процес кавітаційної переробки бензину. Встановлено, що в наслідок кавітаційної обробки низькооктанового бензину у присутності перекису водню в бензині утворюється метанол та толуол. Доведено, що бензин, що оброблено кавітаційним способом з перекисом водню, можна використовувати для двигунів внутрішнього згоряння, що серійно випускаються.
Исследованы процессы получения нетканных функциональных полимерных материалов методом электроформирования на лабораторной установке капиллярного типа. Определены основные параметры электроформирования и морфологические характеристики полученных волокон. Установлено, что часть полимерных волокон в нетканном материале характеризуются наноразмерами, что открывает перспективы получения биосовместимых нановолокон с антисептическими и фунгицидными свойствами.
DOI: 10.15587/2312-8372.2016.76522
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3823
Faculty: Інститут інженерії та інформаційних технологій
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра прикладної фізики та вищої математики
Кафедра прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон
ISSN: 2226-3780
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)
Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ)
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20161206_Ischenko_P022-026.pdf669,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.