Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4524
Title: Управління конкурентними перевагами підприємства
Other Titles: Management competitive advantage
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Харькова, Жанна Валеріївна
Keywords: переваги
конкуренція
управління
чинники
конкурентоспроможність
ефективність
дослідження
management
competition
competitive factors
efficiency
research
Issue Date: 2016
Citation: Касич А. О. Управління конкурентними перевагами підприємства / А. О. Касич, Ж. В. Харькова // Економічний аналіз. – 2016. – Т. 25, № 2. – С. 79-85.
Source: Економічний аналіз
Abstract: У сучасних умовах спостерігається загострення конкурентної боротьби в усіх секторах економіки, а тому питання формування конкурентних переваг залишаються об’єктом дослідження як на рівні теорії, так і на рівні практики. Контролювати ситуацію на ринку здатні винятково ті підприємства, які системно працюють над формуванням конкурентних переваг, і оскільки цей напрям передбачає прикладення значного обсягу ресурсів, він потребує логічного обґрунтування напрямів та ефективного управління. Головна мета роботи – дослідження теоретичних та методичних підходів до управління конкурентними перевагами з урахуванням умов функціонування українських та зарубіжних підприємств. Основи теорії управління конкурентними перевагами формувались на основі праць зарубіжних вчених. Основну увагу вони зосередили на дослідженні таких питань, як теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища підприємства, взаємозв’язки між факторами конкурентоспроможності та економічної ефективності діяльності підприємства, розробки дієвого інструментарію підвищення конкурентоспроможності. Опрацювання наукової літератури дозволяє стверджувати, що на сьогодні відсутній єдиний підхід до класифікації конкурентних преваг підприємства та можливостей їх досягнення. За таких умов питання управління конкурентними перевагами залишається актуальним.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4524
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 1993-0259
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1212-5867-1-PB (2).pdf695,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.