Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/458
Title: АДМІНІСТРУВАННЯ ПДФО У 2016 РОЦІ: НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: податок на доходи фізичних осіб
об’єкт
адміністрування
платники
ставки
нарахування
сплата
податкова соціальна пільга
додаткове благо
налог на доходы физических лиц
объект
администрирование
плательщики
ставки
начисление
уплата
налоговая социальная льгота
дополнительное благо
tax on personal income
facility
management
payers
rates
charges
payments
social tax benefit
additional benefit
Issue Date: Dec-2015
Citation: Безверхий К. Адміністрування ПДФО у 2016 році: новації законодавства / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 12. – C. 26-35.
Abstract: У статті розглянуто питання адміністрування податку на доходи фізичних осіб у 2016 р. в контексті законодавчих змін. Метою дослідження є розкриття інформації про порядок нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку зі змінами у чинному податковому законодавстві. Методи аналізу і синтезу використані для структурування предметної області дослідження на основі ідентифікації та формалізації питання адміністрування ПДФО у 2016 р. Отриманий результат буде корисним для застосування в практичній діяльності суб’єктів господарювання при нарахуванні і сплаті податку на доходи фізичних осіб.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/458
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий.pdf364.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.