Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4582
Title: Фактори впливу на реалізацію інноваційного потенціалу підприємства
Other Titles: Factors of influence for implementation of innovation capacity of enterprise
Факторы влияния на реализацию инновационного потенциала предприятия
Authors: Янковець, Т. М.
Keywords: Інновації
інноваційний потенціал
реалізація інноваційного потенціалу
чинники впливу на інноваційний потенціал
стратегічне ринкове управління
Innovations
Innovation capacity
implementation of innovative potential
factors of influence for innovation capacity
strategic market management
Инновации
инновационный потенциал
реализация инновационного потенциала
факторы влияния на инновационный потенциал
стратегическое рыночное управление
Issue Date: 2010
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Citation: Янковець Т. М. Фактори впливу на реалізацію інноваційного потенціалу підприємства / Т. М. Янковець // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези допов. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 20-21 травн. 2010 р. / Національний ун-т «Львівська політехніка», Наук.-навч. ін-т економіки і менеджменту [та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 528-529.
Abstract: У тезах досліджувались чинники впливу на реалізацію інноваційного потенціалу підприємства. Особлива увага приділена стратегічному ринковому управлінню та його взаємозв'язку з інноваційним розвитком підприємства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4582
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези.pdf199,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.