Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4608
Title: Формування та розвиток трудового потенціалу підприємства
Other Titles: The formation and development of labor potential of the enterprise
Формирование и развитие трудового потенциала предприятия
Authors: Янковець, Т. М.
Йожикова, М. М.
Keywords: Трудовий потенціал
стимулювання праці
working capacity
work incentives
трудовой потенциал
стимулирование труда
Issue Date: 2014
Publisher: СумДУ
Citation: Янковець Т. М. Формування та розвиток трудового потенціалу підприємства [Текст] / Т. М. Янковець, М. М. Йожикова // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 20 листопада 2014 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми : СумДУ, 2014. - С. 113.
Abstract: Соціально-економічний розвиток промислових підприємств України неможливий без забезпечення ефективного процесу формування, розвитку та використання трудового потенціалу. Якісна система управління трудовим потенціалом характеризується високим рівнем загальної та професійної освіти, високою культурою праці, схильністю до інновацій, мобільності і здібності адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4608
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yankovec_Jozhikova_tezy.pdf242,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.