Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/470
Title: Дискретна двовимірна модель розтікання вологи в текстильних матеріалах
Authors: Щуцька, Г. В.
Супрун, Н. П.
Keywords: textile materials
discrete model
the distribution of moisture
the boundary of wetting
concentration
structure
текстильные материалы
дискретная модель
распространение влаги
граница смачивания
концентрация
структура
текстильні матеріали
дискретна модель
розповсюдження вологи
границя змочування
концентрація
структура
Issue Date: 2015
Citation: Щуцька Г. В. Дискретна двовимірна модель розтікання вологи в текстильних матеріалах / Г. В. Щуцька, Н. П. Супрун // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 107-113.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Проведено математичне моделювання процесу розповсюдження вологи з використанням методів диференційного і інтегрального числення. Розроблена дискретна модель розповсюдження вологи поверхнею текстильного матеріалу, що враховує мікроструктуру і одночасно суцільність матеріалу, дозволяє прогнозувати стан зволоженого матеріалу в довільний момент часу, геометричні параметри змоченої поверхні і час закінчення процесу розтікання вологи. Виявлена залежність, яка дозволяє знайти концентрацію в довільному місці елементу текстильного матеріалу у випадку, коли початкова концентрація змінюється у часі. Запропоновано алгоритм визначення концентрації рідини в довільному місці поверхні текстильного матеріалу. Визначено методи встановлення границі змоченої зони.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/470
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P107-113.pdf477,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.