Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4850
Title: Особливості модернізації процесів навчання і виховання студентів у сфері гуманітарних наук
Authors: Чекаль, Л. А.
Keywords: гуманітарні науки
європейський освітній простір
гуманітарне пізнання
реформування
модернізація
комунікація
гуманитарные науки
европейское образовательное пространство
гуманитарное познание
реформирование
модернизация
коммуникация
Issue Date: 2014
Citation: Чекаль Л. А. Особливості модернізації процесів навчання і виховання студентів у сфері гуманітарних наук / Л. А. Чекаль // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди". — Додаток 1 до вип. 5, т. 1 (52) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". — К.: Гнозис, 2014. — С. 392-398.
Source: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору
Abstract: Гуманітарні науки пізнають глибини реальності, частиною якої і є їхнє специфічне знання. Таке знання, з одного боку, - з часом тільки актуалізується і набуває нової пізнавальної цінності. З іншого боку, - на шляху його модернізації в процесі викладання у сучасному вузі постають певні проблеми й складнощі.
Гуманитарные науки познают глубины реальности, частью которой и есть их специфическое знание. Такие знания, с одной стороны, - со временем актуализируются и обретают новую познавательную ценность. С другой стороны, на пути его модернизации в процессе преподавания в современном вузе встают определенные проблемы и трудности.
Liberal arts explore the depths of reality that partially consists of some specific knowledge of these very aits. Such knowledge is constantly being updated and gains new cognitive value. However particular issues and barriers may hamper this modernization inside of the teaching process in higher education institutions.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4850
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра філософії та культурології
ISBN: 978-966-2760-18-7
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра філософії та культурології (ФК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20170210_501.pdf486,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.