Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/498
Title: Зниження динамічних навантажень приводу рукавичного автомату
Authors: Піпа, Б. Ф.
Чабан, О. В.
Музичишин, С. В.
Keywords: drive of glove automat
run-time loading of drive
device of decline of the runtime loading
snubber
cylindrical spring
привод перчаточного автомата
динамические нагрузки привода
устройство снижения динамических нагрузок
демпфирующее устройство
цилиндрическая пружина
привід рукавичного автомату
динамічні навантаження приводу
пристрій зниження динамічних навантажень
демпфіруючий пристрій
циліндрична пружина
Issue Date: 2015
Citation: Піпа Б. Ф. Зниження динамічних навантажень приводу рукавичного автомату / Б. Ф. Піпа, О. В. Чабан, С. В. Музичишин // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 3 (86) : Серія "Технічні науки". - C. 35-42.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Розробка методу вибору параметрів пристрою зниження динамічних навантажень приводу рукавичного автомата, зумовлених зворотно-поступальним рухом проміжної та в’язальної кареток. Використані сучасні методи теорій пружності та динаміки механічних систем з метою розробки пристрою зниження динамічних навантажень приводу рукавичного автомату та методу вибору його параметрів. На основі аналізу динаміки нестаціонарних процесів в механічних системах запропоновано нову конструкцію приводу рукавичного автомата з демпфіруючим пристроєм зниження динамічних навантажень, зумовлених зворотно-поступальним рухом проміжної та в’язальної кареток, та метод вибору його раціональних параметрів. Обладнання приводу рукавичного автомата демпфіруючим пристроєм з накопичувачами-компенсаторами енергії, в якості яких використані циліндричні пружини, дозволяє ефективно знизити динамічні навантаження, що виникають в результаті зворотно-поступального руху проміжної та в’язальної кареток. Виконані розрахунки підтверджують працездатність та доцільність використання такого пристрою в приводі рукавичного автомату. Аналіз досліджень показує, що одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючих та розробці нових типів приводів як рукавичних автоматів, так і машин загального призначення. Розвиток наукових основ та інженерних методів проектування приводів рукавичних автоматів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/498
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V86_P035-042.pdf484,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.