Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5201
Title: Оптимізація матеріальних потоків в умовах гнучкої системи виробництво-збут
Other Titles: OPTIMIZATION OF MATERIAL FLOWS IN ТНЕ CONDITIONS OF FLEXYBILIТY PRODUCTION-SALE SYSTEM
Authors: Хаустова, Євгенія Борисівна
Keywords: методи оптимізації
оптимізація запасів
оптимізація залишків обігових коштів
Issue Date: Feb-2000
Citation: Хаустова Є. Оптимізація матеріальних потоків в умовах гнучкої системи виробництво-збут / Є. Хаустова // Економіст. — 2000. — № 2. — С. 52-54.
Source: Економіст
Abstract: Одним із шляхів підвищення гнучкості виробничо-збутової діяльності є мінімізація термінів виробництва та реалізації продукції, тобто скорочення виробничого та збутового циклу, які відповідно залежать від обсягів незавершеного виробництва, запасів сировини та готової продукції на складі підприємства. Управління запасами в умовах багатофакторного середовища може базуватися на оптимізації (методах математичного програмування) запасів з урахуванням оперативних планів виробництва та збуту продукції графіків постачання сировини, особливостей технологічного процесу та податкового законодавства.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5201
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 0869-4672
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20170228_Haustova_P052-054.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.