Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5590
Title: Підготовка майбутніх фахівців хімічних спеціальностей: проблеми та шляхи їх вирішення
Other Titles: Подготовка будущих специалистов химических специальностей: проблемы и пути их решения
Training of future specialists in Chemistry: problems and resolutions
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Keywords: вища освіта
професійна підготовка
спеціальність «Хімія»
інформаційно-комунікаційні технології
высшее образование
профессиональная подготовка
специальность «Химия»
информационно-коммуникационные технологии
Chemistry teaching
higher education
information technologies
Issue Date: Dec-2014
Publisher: ВВП «Мрія» ТОВ
Citation: Деркач Т. М. Підготовка майбутніх фахівців хімічних спеціальностей: проблеми та шляхи їх вирішення / Т. М. Деркач // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 грудня 2014 р. - Суми : ВВП «Мрія». – 2014. - С. 32-34.
Abstract: У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей в умовах компетентнісного підходу. Висвітлено декілька типових проблем, що виникають під час вивчення хімічних дисциплін, запропоновано шляхи їх вирішення.
В статье рассмотрены особенности подготовки специалистов химических специальностей в условиях компетентностного подхода. Выделено несколько типичных проблем, возникающих при изучении химических дисциплин, предложено пути их решения.
The paper describes specifics of training of future specialists in Chemistry with competency-based approach. A few most typical problems appearing while learning are discussed along with proposed resolutions.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5590
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sumy_2014_32-34.pdfОсновна стаття451,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.