Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5613
Title: Підготовка студентів хімічного факультету до використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній педагогічній діяльності
Other Titles: Подготовка студентов химического факультета к использованию информационно-коммуникационных технологий в будущей педагогической деятельности
Training of the students of chemical department for using information and communication technologies in future pedagogical practice
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Стець, Надія Вікторівна
Keywords: підготовка студентів
інформаційно-комунікаційні технології
когнітивна теорія мультимедійного навчання
подготовка студентов
информационно-коммуникационные технологии
когнитивная теория мультимедийного обучения
students’ training
information and communication technologies
cognitive theory of multimedia learning
Issue Date: 2011
Citation: Деркач Т. М. Підготовка студентів хімічного факультету до використання інформаційно-комунікаційних технологій у майбутній педагогічній діяльності / Т. М. Деркач, Н. В. Стець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Сум ДПУ ім. А. C. Макаренка. – 2011. – № 6/7. – С. 186-194.
Source: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології
Abstract: У статті міститься опис методики викладання розділу «Прийоми зниження когнітивного навантаження учнів під час навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій» дисципліни «Сучасні технології в освіті», що вивчається студентами хімічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Розглянутий зміст основних теоретичних питань та організація практичної роботи студентів. Наведені приклади аналізу помилок при створенні студентами мультимедійних презентацій.
В статье содержится описание методики преподавания раздела «Приемы снижения когнитивной нагрузки учащихся при обучении с применением информационно-коммуникационных технологий» дисциплины «Современные технологии в образовании», которая изучается студентами химического факультета Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Рассмотрено содержание основных теоретических вопросов и организация практической работы студентов. Приведены примеры анализа ошибок при создании студентами мультимедийных презентаций.
Training of the students of chemical department for using information and communication technologies in future pedagogical practice. The article contains the description of the teaching methodology for the part («Methods of reducing of students’ cognitive load while teaching with information and communication technologies») of teaching course titled «Modern technologies in education» that is taught in the Department of Chemistry at Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar. The main theoretical questions as well as the organizational process of practical work of students are described by authors. Also the article includes the description of common mistakes while creating multimedia presentations by the students.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5613
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
ISSN: 2312-5993
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ped_nauki_2011_6-7(16-17)_ukr.pdfОсновна стаття410,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.