Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/562
Title: Дослідження корозійних властивостей сталі 12Х18Н10Т
Authors: Бочкарьова, Т. О.
Борисенко, Ю. В.
Keywords: corrosion of steel
the corrosion rate
pitting
masometriya
polarization resistance
коррозия стали
скорость коррозии
питтинг
масометрия
поляризационное сопротивление
корозія сталі
швидкість корозії
піттінг
масометрія
поляризаційний опір
Issue Date: 2015
Citation: Бочкарьова Т. О. Дослідження корозійних властивостей сталі 12Х18Н10Т / Т. О. Бочкарьова, Ю. В. Борисенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (88) : Серія "Технічні науки". - C. 152-157.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Використано метод масометрії та метод поляризаційного опору. Було проведено дослідження корозійних властивостей високолегованої сталі 12Х18Н10Т у дистильованій воді, водному розчині метанолу та технічному формаліні. Визначено швидкість корозії у досліджуваних середовищах методами масометрії та поляризаційного опору. Обрано модель датчика, що реагує на виникнення локальних видів корозії. Розроблено модель датчика для вимірювання швидкості корозії (датчик містить 2 чутливих елементи-електроди циліндричної форми, виготовлених із нержавіючої сталі 12Х18Н10Т, розташованих паралельно). Перевірено працездатність датчика у формаліні та водному розчині метанолу за температур від 20 оС до 40 оС. Визначено, що у формаліні швидкість корозії сталі 12Х18Н10Т становить від 0,0016 мм/рік до 0,0045 мм/рік, а у водному розчині метанолу від 0,000448 мм/рік до 0,00119 мм/рік. Практична значимість полягає у можливості визначення швидкості корозії сталі неруйнівним методом.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/562
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V88_P152-157.pdf432,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.