Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/586
Title: Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні
Authors: Цимбаленко, Н. В.
Keywords: higher education
european integration process
transnational education
высшее образование
евроинтеграция
транснациональное образование
вища освіта
євроінтеграція
транснаціональна освіта
Issue Date: 2015
Citation: Цимбаленко Н. В. Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток вищої освіти в Україні / Н. В. Цимбаленко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 95-99.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Дослідження ґрунтується на використанні основних положень системного підходу. У процесі роботи використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження процесів та явищ у їх взаємозв’язку та розвитку, а саме: діалектичний, семантичного аналізу, графічного аналізу, логічного узагальнення результатів. Виявлено та проаналізовано основні фактори, які обумовлюють трансформацію системи вищої освіти в Україні. Досліджено можливості та загрози для розвитку системи вищої освіти, обумовлені євроінтеграційними процесами. Розкрито характер впливу сучасних тенденцій соціально-економічного розвитку на систему вищої освіти в Україні. Характеристика впливу соціально-економічних факторів на розвиток вищої освіти в України є основою для забезпечення конкурентоспроможності ВНЗ в умовах євроінтеграції.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/586
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки (ФФЕБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P095-099.pdf219,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.