Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/592
Title: Бенчмаркінг в системі управління організацією
Authors: Діденко, Є. О.
Крисюк, Ю. О.
Keywords: benchmarking
efficiency
competitiveness
бенчмаркинг
эффективность
конкурентоспособность
бенчмаркінг
ефективність
конкурентоспроможність
Issue Date: 2015
Citation: Діденко Є. О. Бенчмаркінг в системі управління організацією / Є. О. Діденко, Ю. О. Крисюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 20-26.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Розкрито авторське бачення теоретико-методичних рекомендацій щодо використання бенчмаркінгу в системі управління організацією. Використано емпірико-теоретичні методи, зокрема: аналізу та синтезу при дослідженні сутності бенчмаркінгу та визначення спільних ознак; дедукції при розробці алгоритму прийняття управлінських рішень на основі застосування бенчмаркінгу. Запропоновано алгоритм процесу використання бенчмаркінгу як управлінського інструменту в ході прийняття рішень. Розкрито технологію процесу прийняття управлінський рішень на основі використання бенчмаркінгу. Наведені рекомендації мають сприяти удосконаленню процесу прийняття управлінських рішень та підвищити ефективність господарської діяльності організації.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/592
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра менеджменту (М)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P020-026.pdf242,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.