Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5992
Title: Досвід підготовки фахівців, які здатні використовувати сучасні інформаційні технології в навчанні хімії
Other Titles: Experience of human resource development that are able to use modern information technologies in teaching chemistry
Authors: Деркач, Тетяна Михайлівна
Варгалюк, Віктор Федорович
Чмиленко, Федір Олександрович
Keywords: вища освіта
навчання хімії
інформаційні технології
higher education
teaching chemistry
information technologies
Issue Date: 2003
Publisher: ВВ НМетАУ
Citation: Деркач Т. М. Досвід підготовки фахівців, які здатні використовувати сучасні інформаційні технології в навчанні хімії / Т. М. Деркач, В. Ф. Варгалюк, Ф. О. Чмиленко // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. пр. – Кривий Ріг : ВВ НМетАУ, 2003. – С. 278-282.
Abstract: Навчальний план спеціальності “Хімія та основи інформатики” на хімічному факультеті ДНУ базується на концепції безперервної комп’ютерної освіти у ланцюгу “школяр – студент – випускник” та інтеграції комп’ютерних та хімічних дисциплін. Модель безупинної підготовки відпрацьовується в процесі співробітництва з Дніпропетровським ліцеєм інформаційних технологій. Надано перелік тематичних модулів спецкурсу “Комп’ютерна підтримка викладання хімії” для студентів V курсу хімічного факультету. Він може бути корисний для формування інтегрованих навчальних курсів підвищення кваліфікації вчителів та для організації суб’єктно орієнтованого процесу підвищення кваліфікації викладачів.
The curriculum in "Chemistry and Informatics Fundamentals" at the Department of Chemistry of Dnipropetrovsk National University is based on the concept of continuous computer education in the chain " schoolchild - student - graduate" and integration of computer and chemical disciplines. The model for permanent educational process is worked in cooperation with Dnipropetrovsk Lyceum of Information Technology. A list of thematic modules was presented for the course "Computer support of teaching chemistry" taught for fifth-year students of the Department of Chemistry. It can be useful for the forming of integrated training courses for school teachers and the organization of subject-oriented process of professional development for university professors.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5992
Faculty: Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій
Department: Кафедра промислової фармації
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій та семінарів
Кафедра промислової фармації (ПФ)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Th_MEtod_NAvch_Kryvyi_Rih_2003_278_282.pdfОсновна стаття120,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.