Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6203
Title: Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві
Other Titles: Improvement of organization and audit methods of production reserves at the enterprise
Authors: Григоревська, Олена Олександрівна
Скрипник, Маргарита Іванівна
Радіонова, Наталія Йосипівна
Keywords: аудит
етапи аудиту
виробничі запаси
інвентаризація
audit
audit phases
production reserves
inventory
Issue Date: 2016
Citation: Скрипник М. І. Удосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві / М.І. Скрипник, О.О. Григоревська, Н.Й. Радіонова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – Випуск 2-3 (35). – С. 378-398.
Source: Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
Abstract: Обґрунтувано теоретичні положенння і розроблено практичні рекомендації для вдосконалення організації і методики аудиту виробничих запасів на підприємстві. Використані методи конкретизації, тестування, аналіз, синтез, узагальнення покладені в основу вдосконалення організаційних і методичних положень аудиту виробничих запасів на підприємстві. Сформульовано мету, завдання, джерела інформації та основні методи, які використовуються при аудиті виробничих запасів. Розглянуто основні етапи організації аудиту виробничих запасів та методологію його проведення. Визначено алгоритм аудиту виробничих запасів. Наведено основні робочі документи аудитора щодо аудиту виробничих запасів: тест внутрішнього контролю виробничих запасів, план аудиту виробничих запасів, програму аудиту виробничих запасів, порівняльну відомість результатів інвентаризації виробничих запасів. Визначено типові помилки, що виникають під час здійснення операцій з виробничими запасами, які можна уникнути користуючись розробленим планом, програмою та робочими документи аудитора, які використовуються з метою проведення аудиту виробничих запасів.
The current research deals with the scientific substantiation of theoretical positions and development of practical recommendations for improving the organization and audit methodology of production reserves at an enterprise.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6203
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 1994-1749
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91702-193313-1-PB.pdf396,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.