Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6207
Title: Елементи організації мережевої інформаційної системи управлінського обліку
Other Titles: Elements of organization of network information system of managerial accounting
Authors: Скрипник, Маргарита Іванівна
Матюха, Микола Миколайович
Keywords: управлінський облік
інформаційні системи
інформаційні технології
принципи мережевих інформаційних систем обліку
Issue Date: 2016
Citation: Скрипник, М. І. Елементи організації мережевої інформаційної системи управлінського обліку [Текст] / Скрипник М. І. М. М. Матюха // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25, № 2. – С. 160-166. – ISSN 1993-0259.
Source: Економічний аналіз
Abstract: Висвітлено питання формування механізму організації мережевої інформаційної системи управлінського обліку. Обгрунтовано методики інтеграції інформаційних потоків управлінського обліку у систему прийняття рішень підприємством на основі розвитку мережевих управлінських інформаційних систем. Запропоновано систематизований перелік недоліків розвитку інформаційних систем та шляхів їх усунення. Визначається роль упровадження мережевих інформаційних систем та технологій у процес управління, що дає змогу значно скорочувати його трудомісткість і створює нові можливості в організації і методиці проведення його функцій. Розглядаються основні принципи використання сучасних програмних комплексів на рівні елементів інформаційних систем управлінського обліку. Визначено інструменти інформаційної системи управлінського обліку та звітності, необхідні для ефективного управління підприємства і відповідно до загальноприйнятих принципів обліку, застосування яких виводить бізнес на новий рівень розвитку управління. Вказуються переваги сучасних мережевих інформаційних систем управлінського обліку перед традиційними інформаційними системами, очевидні вигоди від упровадження системи поширюються на всі сфери управління підприємством: оптимізація організаційної структури, розвиток інформаційної бази для підготовки найрізноманітніших рішень, вдосконалення самих методів і прийомів підготовки рішень, розвиток персоналу та підвищення ефективності. Зазначаються напрями наведення інформації для кращого їх сприйняття мережевими засобами репрезентації даних.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6207
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 1993-0259
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1195-5878-1-PB.pdf697,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.