Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/631
Title: Підвищення енергоефективності системи електроживлення з вітрогенератором
Authors: Жуйков, В. Я.
Ямненко, Ю. С.
Осипенко, К. С.
Keywords: система розосередженої генерації
відновлювальні джерела енергії
SmartGrid
вітрогенератор
коректор форми струму
відбирання максимальної енергії
система рассредоточенной генерации
возобновляемые источники энергии
SmartGrid
ветрогенератор
корректор формы тока
отбор максимальной энергии
distributed generation system
renewable energy sourcesrenewable energy sources
Smart Grid
wind generator
correction of current form
the selection of maximum energy
Issue Date: 2015
Citation: Жуйков В. Я. Підвищення енергоефективності системи електроживлення з вітрогенератором / В. Я. Жуйков, Ю. С. Ямненко, К. С. Осипенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Технічні науки". - 2015. - № 5 (90). - C. 38-43.
Abstract: Дослідження шляхів підвищення енергоефективності системи «Вітрогенератор-компенсатор-навантаження» за рахунок формування задавального струму компенсатора, що відповідає передаванню максимальної енергії від вітрогенератора. Підвищення енергоефективності досягається шляхом дослідження режимів роботи коректора форми струму типу активного фільтра та формування умов, за яких забезпечується активний характер навантаження. Проведені розрахунки показали можливість реалізації коректора форми струму та розробки алгоритму керування ним у складі системи електроживлення з вітрогенератором. Наукова новизна отриманих результатів полягає у формуванні закону керування компенсатором, що дозволяє забезпечити відбирання максимально можливої енергії від вітрогенератора. Практичне значення результатів полягає у можливості підвищення енергоефективності систем розосередженої генерації з відновлювальними джерелами енергії.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/631
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V90_P038-043.pdf396.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.