Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/636
Title: Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу
Authors: Лойко, В. В.
Keywords: higher education
innovation
educational activities
teachers
promotion
multimedia systems
electronic textbooks
cases
modular environment
высшее учебное заведение
инновации
образовательная деятельность
преподаватели
поощрение
мультимедийные комплексы
электронные учебники
кейсы
модульная среда
вищий навчальний заклад
інновації
освітня діяльність
викладачі
заохочення
мультимедійні комплекси
електронні підручники
кейси
модульне середовище
Issue Date: 2015
Citation: Лойко В. В. Інноваційна освітня діяльність на рівні вищого навчального закладу / В. В. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта". - 2015. - № 5 (91). - C. 11-23.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія "Економіка і вища освіта"
Abstract: Метою даної статті є дослідження розвитку інноваційної освітньої діяльності на рівні вищого навчального закладу за умови функціонування системи вищої освіти в Україні в контексті інноваційного розвитку суспільства. Досягнення мети дослідження обумовлює необхідність вирішення таких завдань: аналіз динаміки кількості вищих навчальних закладів І- IV рівнів акредитації та кількості студентів за 1995 - 2014 р.р.; аналіз ситуації, яка склалась із фінансуванням ВНЗ в останні роки; обґрунтування необхідності застосування новітніх інформаційних технологій та інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах та впровадження педагогічних інновацій. Методика дослідження передбачає використання методів аналізу та синтезу, порівняння (для виділення особливостей інноваційних методів навчання), методу узагальнення (для підведення підсумків результатів впровадження інноваційних методів навчання в КНУТД), системного підходу. Проаналізована ситуація, яка склалася в системі вищої освіти України за останні 10 років. Обґрунтована необхідність застосування та поширення інноваційних освітніх методів навчання та використання в освітньому процесі результатів наукових досліджень. Узагальнено види інноваційної освітньої діяльності на рівні вищого навчального закладу. Обґрунтовано зростання пріоритетності розробки та впровадження інноваційних методів навчання в навчальний процес вищих навчальних закладів за умови подальшого курсу євроінтеграції України. Виявлено, що в умовах євроінтеграції України змінюються вимоги до рівня підготовки фахівців з вищою освітою, що потребує розробки та впровадження інноваційних методів, методик та інструментів навчання. Доведена доцільність впровадження інноваційної освітньої діяльності на рівні вищого навчального закладу за рахунок впровадження різних інновацій в освіті. Розуміння необхідності застосування інноваційної освітньої діяльності на рівні ВНЗ надає можливість впровадження інноваційних методів, методик та інструментів навчання, що дозволяє значно покращити підготовку майбутніх фахівців та підвищити рівень їхньої конкурентоспроможності.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/636
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V91_P011-022.pdf265,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.