Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6615
Title: Формозакріплення деталей швейних виробів із наданням їм гідрофобних властивостей
Authors: Кошевко, Ю. В.
Кулаков, О. І.
Кущевський, М. О.
Issue Date: 2009
Citation: Кошевко Ю. В. Формозакріплення деталей швейних виробів із наданням їм гідрофобних властивостей [Текст] / Ю. В. Кошевко, О. І. Кулаков, М. О. Кущевський // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2009. - № 6 (50). - C. 124-130.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: У статті розглянуті питання надання необхідної жорсткості та гідрофобності деталям швейних виробів при формуванні об'ємних форм і їх формозакріпленні із використанням композицій на основі стирол-акрилових сополімерів і передконденсатів термореактивних смол. На основі проведених досліджень авторами запропоновані робочі композиції для надання текстильним матеріалам необхідних властивостей.
В статье рассмотрен вопрос придания необходимой жесткости и гидрофобности деталям швейных изделий при формообразовании объемных форм с использованием композиций на основе стирол-акрилових сополимеров и передконденсатов термореактивных смол. На основе полученных исследований авторами предложены композиции для придания текстильным материалам необходимых свойств.
In clause the question of giving of necessary rigidity and water repellency to details of garments is considered at volumetric forms with use of compositions on the basis of styrene-acril of copolymers and pitches. On the basis of the received researches by authors compositions for giving are offered to textile materials of necessary properties.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6615
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V50_P124-130.pdf393,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.