Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/677
Title: Дослідження процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки
Authors: Хімич, С. М.
Кулік, Т. І.
Keywords: лиття під тиском
технологічні параметри процесу лиття
якість литого полімерного виробу
литье под давлением
технологические параметры процесса литья
качество литого полимерного изделия
injection molding
technological parameters of the molding process
the quality of molded polymer products
Issue Date: 2015
Citation: Хімич С. М. Дослідження процесу лиття полімерних деталей електропобутової техніки [Електронний ресурс] / С. М. Хімич, Т. І. Кулік // Технології та дизайн. - 2015. - № 1 (14). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_1_6.
Abstract: У статті представлені результати дослідження впливу технологічних параметрів процесу виготовлення полімерних деталей на їх якість. Показано вплив температури лиття та температури прес-форми на якість готового виробу. Запропоновано математичну модель процесу заповнення прес-форми, яка дозволяє визначити падіння температури розплаву по довжині течії у прес-формі. Наведені результати експериментального дослідження, що підтверджує розроблені теоретичні дані.
В статье представлены результаты исследования влияния технологических параметров процесса литья полимерных деталей на их качество. Показано влияние температуры литья и температуры пресс-формы на качество готового изделия. Предложена математическая модель процесса заполнения пресс-формы, которая позволяет рассчитать падение температуры расплава по длине течения в пресс- форме. Приведены результаты экспериментального исследования, подтверждающие полученные теоретические данные.
The article presents the results of investigation of technological parameters of injection molding of polymeric parts on their quality. There is shown influence of melt temperature and mold temperature on the quality of the finish product. Proposed the mathematical model of the process of filling the mold, which allows to calculate the temperature drop along the length of the melt flow in the mold. The results of experimental investigation confirming the theoretical data.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_1_6
http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/677
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра електромеханічних систем (ЕМС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2015_N1_06.pdf394.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.