Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6829
Title: Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації
Authors: Арцева, Олена Олександрівна
Процик, К. Л.
Keywords: похідні покрої одягу
метод перетворення
технологія проектування
механізм трансформації
закономірності конструктивного формоутворення
Issue Date: 2004
Citation: Процик, К. Л. Розробка технології проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв на основі принципів трансформації [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.19.04 - Технологія швейних виробів / К.Л. Процик ; КНУТД. - К., 2004. - 25 с.
Abstract: Дисертаційна робота містить теоретичні й експериментальні дослідження процесу проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв (БПК) графічним методом (методом шаблонів). На основі принципів теорії трансформації та методу симетрії досліджено механізм та розроблено послідовність поетапного перетворення вихідної конструкції з вшивними рукавами при зміні покрою рукава. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено закономірності формоутворення БПК. Нормалізовано величини переміщення контурів деталей вихідної конструкції; розроблено класифікації БПК; проведено кореляційний аналіз та знайдено рівняння регресії між основними параметрами конструкції похідного покрою; розроблено номограму для визначення величин основних параметрів базових конструкцій одягу з рукавами реглан та суцільнокроєними з ластовицею. Розроблено нову технологію проектування базових конструкцій одягу похідних покроїв, яка дає змогу на одній конструктивній основі з вшивними рукавами отримати конструкції одягу різних похідних покроїв, задавши лише необхідні параметри та величини переміщень точок деталей конструкції, таким чином спрощуючи та уніфікуючи цей процес.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6829
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і проектування одягу
Appears in Collections:Автореферати та дисертації
Кафедра ергономіки і проектування одягу (ЕПО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Процик.pdf731,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.