Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6840
Title: Дослідження процесу водовбирання текстильними матеріалами технічного призначення
Authors: Власенко, В. І.
Issue Date: 2009
Citation: Власенко В. І. Дослідження процесу водовбирання текстильними матеріалами технічного призначення [Текст] / В. І. Власенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2009. - № 5 (49). - C. 106-112.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Досліджено процес водовбирання текстильними матеріалами за умови надходження вологи перпендикулярно площині матеріалу; визначені сорбційні властивості та константи водовбирання. Створення бази даних констант водовбирання текстильних матеріалів різного сировинного складу та структури дозволить прогнозувати властивості багатошарових текстильних пакетів та композитів різного цільового призначення. Прилад SORP-3 може бути рекомендований для експресного визначення констант водовбирання текстильних матеріалів.
Исследован процесс водопоглощения текстильными материалами при условии поступления влаги перпендикулярно их плоскости; определены сорбционные свойства и константы водопоглощения. Создание базы данных констант водопоглощения текстильными материалами различного состава и структуры позволит прогнозировать свойства многослойных текстильных пакетов и композитов различного целевого назначения. Прибор SORP-3 может быть рекомендован для экспрессного определения констант водопоглощения текстильных материалов.
Process of water absorption by textile materials has been investigated on device SORP-3. Absorption properties and constants were determined under condition of water penetration perpendicularly to plane of textiles. Creation of a database of water absorption constants of textile materials that differ by raw composition and various structures will allows predicting of properties of textile packages and composites for different application. Device SORP-3 can be recommended for express definition of water absorption constants of textiles.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/6840
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V49_P106-112.pdf501,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.