Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/695
Title: Проблеми проектування в'язаних допологових бандажів
Authors: Омельченко, В. Д.
Сазонова, Т. А.
Keywords: до- та післяпологовий текстильний бандаж
конструкція
проектування параметрів
еластомірний матеріал
тиск на тіло людини
до- и послеродовой текстильный бандаж
конструкция
проэктирование параметров
эластомерный материал
давление на тело человека
pre-and post-natal textile bandage
design
design parameters
elastic material
the pressure on the human body
Issue Date: 2014
Citation: Омельченко В. Д. Проблеми проектування в'язаних допологових бандажів [Текст] / В. Д. Омельченко, Т. А. Сазонова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 3 (77). - C. 156-163.
Abstract: Створення методики конструювання і розрахунку допологового еластомірного бандажу з однаковим заданим тиском на різні ділянки тіла вагітної. Методика проектування заданих властивостей виробів базуються як на положеннях теорії пружних оболонок, так і на класичних положеннях технології та ергономіки текстильних виробів. Методика дозволяє проектувати вироби з заданими значеннями заданого тиску на тіло. Для розрахунку значень ширини еластомірної деталі на різних її ділянках, яка буде забезпечувати рівномірний заданий тиск, були запропоновані спеціальні емпіричні формули. Створена на базі теорії пружних оболонок методика проектування допологових еластомірних бандажів з однаковим наперед заданим тиском на тіло вагітної жінки. Визначені практичні рекомендації по конструюванню виробів.
URI: http://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/695
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології трикотажного виробництва (ТТВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V77_P156-163.pdf291.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.