Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7038
Title: Привід в'язальної машини
Authors: Піпа, Борис Федорович
Рубанка, Микола Миколайович
Павленко, Георгій Іванович
Issue Date: 26-Jun-2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 117511 Україна, МПК D04B 15/16 (2006.01), D04B 15/94 (2006.01), D04B 23/00. Привід в'язальної машини / Б. Ф. Піпа, М. М. Рубанка, Г. І. Павленко ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201700929 ; заявл. 02.02.2017 ; опублік. 26.06.2017, Бюл. № 12. - 2 c.
Abstract: Привід в'язальної машини, що містить електродвигун з корпусом та валом, пасову передачу з ведучим шківом, жорстко встановленим на одному кінці валу електродвигуна, і веденим шківом та блок механічних передач з приводним валом, з'єднаний з веденим шківом, який відрізняється тим, що обладнаний гальмом та електромагнітною фрикційною муфтою з ведучою та веденою півмуфтами, причому обидва кінці вала електродвигуна розташовані за межами його корпусу, ведуча півмуфта встановлена на другому кінці вала електродвигуна з можливістю осьового переміщення, а ведена півмуфта жорстко з'єднана з гальмом.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7038
Faculty: Факультет дизайну
Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра ергономіки і дизайну (ЕД)
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117511_patent.pdf208,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.