Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/723
Title: Науково-методичні принципи формування стилю та іміджу в курсовому проектуванні дизайнерів
Authors: Ніколаєва, Т. І.
Ніколаєва, Т. В.
Keywords: style
fashion
cultural heritage
composite attributes
visualization image
shape
color
image
стиль
мода
культурное наследие
композиционные признаки
визуализация образа
форма
колорит
имидж
стиль
мода
культурна спадщина
композиційні ознаки
візуалізація образу
форма
колорит
імідж
Issue Date: 2014
Citation: Ніколаєва Т. І. Науково-методичні принципи формування стилю та іміджу в курсовому проектуванні дизайнерів [Текст] / Т. І. Ніколаєва, Т. В. Ніколаєва // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - C. 106-113.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Використано методики літературно-аналітичного та історіографічного аналізу, класифікації складових елементів та морфологічного синтезу. Систематизовано візуальні складові надання вербальної інформації про перспективні напрямки моди, формування стилю та іміджу в дизайні колекцій сучасного одягу. В ході реалізації експериментальних досліджень визначено актуальність та методичну доцільність використання запропонованої методики формування стилю та іміджу перспективних колекцій одягу в підготовці фахівців для галузі дизайну костюма. Проведено структуризацію вихідної інформації та етапів дослідження в ході виконання фахової курсової роботи, як складової комплексної кваліфікаційної оцінки дизайнера, художника-модельєра. Проведені дослідження дають можливість вперше визначити принципи формування стилів і течій в сучасній моді, на основі аналізу культурної спадщини різних часів та народів, розробити рекомендації з формування композиційних ознак перспективних напрямків моди. На основі проведених досліджень визначено зміст та методологічну структуру виконання курсової роботи, як складової комплексної кваліфікаційної підготовки фахівців в галузі дизайну одягу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/723
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра художнього моделювання костюма (ХМК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V80_P106-113.pdf409,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.