Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7284
Title: Привід круглов'язальної машини
Authors: Піпа, Борис Федорович
Рубанка, Микола Миколайович
Павленко, Георгій Іванович
Issue Date: 12-Jun-2017
Publisher: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Citation: Пат. 116987 Україна, МПК D04B 15/94 (2006.01). Привід круглов'язальної машини / Б. Ф. Піпа, М. М. Рубанка, Г. І. Павленко ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201613553 ; заявл. 29.12.2016 ; опублік. 12.06.2017, Бюл. № 11. - 2 c.
Abstract: Привід круглов'язальної машини, що містить з'єднані між собою електродвигун та черв'як, кінематично з'єднаний з черв'ячним колесом, який відрізняється тим, що обладнаний додатковим електродвигуном та додатковим черв'яком, кінематично з'єднаним з черв'ячним колесом, причому додатковий черв'як встановлено діаметрально протилежно відносно черв'яка.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7284
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
Appears in Collections:Винахідницька діяльність
Кафедра ергономіки і дизайну (ЕД)
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
116987_patent.pdf205,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.