Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/731
Title: Дослідження сорбційної здатності колагенвмісних матеріалів відносно сполук хрому
Authors: Андреєва, О. А.
Тегза, М. М.
Майстренко, Л. А.
Keywords: leather industry
waste
purification
sorption
chromium compounds
collagen-containing materials
кожевенная промышленность
отходы
очистка
сорбция
соединения хрома
коллагенсодержащие материалы
шкіряна промисловість
відходи
очищення
сорбція
сполуки хрому
колагенвмісні матеріали
Issue Date: 2014
Citation: Андреєва О. А. Дослідження сорбційної здатності колагенвмісних матеріалів відносно сполук хрому [Текст] / О. А. Андреєва, М. М. Тегза, Л. А. Майстренко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 6 (80) : Серія "Технології та дизайн". - C. 157-164.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Очищення стічних вод шкіряних підприємств від токсичних сполук хрому шляхом використання колагенвмісних матеріалів, одержаних з недублених відходів. Методом одноступінчастої статичної сорбції досліджено умови та кінетику поглинання хрому з модельного та відпрацьованого дубильного розчину. Встановлено, що ступінь очищення дубильного розчину залежить від характеристики застосованих сорбентів, їх витрати та часу контакту фаз. Оскільки колагенвмісні матеріали одержані за новою технологією, вперше досліджено їх сорбційну здатність відносно сполук хрому. Запропонований спосіб сорбційного очищення стічних вод розширює асортимент застосовуваних сорбентів; дозволяє використовувати в якості сорбентів матеріали, отримані з відходів шкіряного виробництва; досягає 80-90 %-ого очищення від токсичних сполук хрому.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/731
Appears in Collections:Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ)
Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V80_P157-164.pdf325,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.