Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/744
Title: Удосконалення процесу проектування жіночого одягу з врахуванням форм тіла та його асиметричності
Authors: Цимбал, Т. В.
Фатихова, Ю. А.
Keywords: adjustment of body shape features
visual illusions
body asymmetry
garment design
female body shape
visual perception
корректировка особенностей фигуры
зрительные иллюзии
асимметричность тела
проектирование одежды
формы женского тела
визуальное восприятие
коригування особливостей фігури
зорові ілюзії
асиметричність тіла
проектування одягу
форми жіночого тіла
візуальне сприйняття
Issue Date: 2014
Citation: Цимбал Т. В. Удосконалення процесу проектування жіночого одягу з врахуванням форм тіла та його асиметричності [Текст] / Т. В. Цимбал, Ю. А. Фатихова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 97-103.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну
Abstract: Удосконалено процес проектування одягу різного асортименту для різних типів жіночих фігур та фігур з асиметричностями. Для досягнення поставленої мети застосовано такі методи наукових досліджень, як літературно-аналітичний та предметно-аналітичний метод. Для розробки технічних рисунків використовувався графічний редактор Xara Xtreme Pro 5. На основі морфологічного аналізу жіночої фігури розроблено анкету та проведено анкетування по дослідженню особливостей фігур жінок та їх асиметричностей. Систематизовано інформацію щодо застосування законів зорових ілюзій для проектування одягу. Результатом досліджень є розробка автоматизованої системи по коригуванню особливостей будови жіночої фігури принципами зорових ілюзій. Розроблено пропозиції щодо коригування особливостей будови жіночої фігури під час проектування одягу. Визначено способи використання конструктивних прийомів коригування окремих ділянок жіночих фігур під час проектування одягу.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/744
Faculty: Факультет індустрії моди
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V78_P097-103.pdf535,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.