Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7582
Title: Preferred learning styles of students of natural field of study
Other Titles: Переважаючі стилі навчання студентів природничого напряму підготовки
Authors: Derkach, Tetiana M.
Starova, Tetiana V.
Keywords: higher education
Felder-Soloman Index of Learning Style
students majoring in natural and computer science
вища освіта
індекси стилів навчання Фелдера-Соломан
студенти природничих та комп’ютерних спеціальностей
Issue Date: Jul-2017
Citation: Derkach T. M. Preferred learning styles of students of natural field of study / T. M. Derkach, T. V. Starova // Science and Education. – 2017. – № 6. – pp. 51-56.
Source: Science and Education
Abstract: Indexes of learning styles of students majoring in “Biology and Chemistry” and “Chemistry and Informatics” were assessed by Felder-Soloman’s Index of Learning Styles. The respondents of both specialties demonstrate a pro-nounced active style of information processing and sensitive style of perception. They preferably use visual sensors for information perception. The difference between the specialties under comparison consists in learning patterns. The respondents majoring in “Biology and Chemistry” demonstrate preferred sequential style of understanding while the students majoring in “Chemistry and Informatics" are characterized by a balance between sequential and global styles. The characteristics of the preferred learning styles obtained in the experiment mainly conform to those of students of natural science and computer specialties at universities of the world.
З’ясування ролі сформованих у студентів стилів навчання та можливого «конфлікту» стилів навчання та викладання є важливим та актуальним питанням. Складність проблеми полягає в тому, що відмінності студентів, характерні для підготовки конкретних спеціальностей, рідко розглядаються у динаміці, кореляції з успішністю у навчанні та у зв’язку із ефективністю методики викладання. Метою роботи є аналіз навчальних переваг студентів різних спеціальностей на базі результатів власного експерименту та літературних даних. Дослідження здійснено на базі природничого факультету Криворізького державного педагогічного університету. Методом Фелдера-Соломан визначено індекси стилів навчання у студентів напрямів підготовки «біологія і хімія» та «хімія і інформатика». Метод розподіляє респондентів за чотирьма вимірами згідно з їхніми перевагами у існуючих типах сприйняття та обробки інформації, темпах прогресу у її опануванні. Підготовка студентів названих напрямів відрізнялась змістом модулів варіативної частини навчальних планів. Для напряму «хімія і інформатика» вона включала інформатичні дисципліни обсягом 38 кредитів, а для спеціальності «біологія і хімія» – хімічні дисципліни обсягом 52 кредити. Студенти обох спеціальностей демонструють виражений активний стиль опанування та сенситивний стиль усвідомлення інформації, а також використовують переважно візуальний сенсор для її сприйняття. Студентів «біології та хімії» характеризує перевага послідовного стилю. Для спеціальності «хімія та інформатика» спостерігається рівновага між послідовним та глобальним стилями. Також проаналізовано літературні дані щодо застосування методу для визначення стилів навчання у студентів різних країн та напрямів підготовки. Результати опитування 9258 студентів з 35 університетів 15 країн світу порівнювали з результатами опитування студентів КДПУ. Експериментальні дані за більшістю позицій узгоджуються з наявними в літературі. Так, показники навчальних переваг студентів напряму «біологія і хімія» корелюють з перевагами студентів природничих спеціальностей. Кореляцію між показниками студентів «хімії і інформатики» та узагальненими даними щодо студентів комп’ютерних спеціальностей зафіксовано за 3-х вимірами із 4-х.
DOI: 10.24195/2414-4665-2017-6-8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7582
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2414-4665 (on-line)
2311-8466 (print)
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauka_osvita_2017.pdfОсновна стаття831,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.