Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7656
Title: Достовірність фінансової звітності: сутність та фактори впливу
Other Titles: Financial reporting reliability concept and impact factors in its determination
Authors: Григоревська, Олена Олександрівна
Скрипник, Маргарита Іванівна
Вигівська, І. М.
Keywords: достовірність
фінансова звітність
фальсифікація
креативний облік
фактор впливу
ризик
reliability
financial reporting
fraud
creative accounting
impact factor
Issue Date: 2017
Citation: Скрипник М.І. Достовірність фінансової звітності: сутність та фактори впливу / І. М. Вигівська, М. І. Скрипник, О. О. Григоревська // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2017. – № 1 (79). – С. 11-14.
Source: Вісник Житомирського державного технологічного університету
Abstract: Поставлено за мету оцінити сутність достовірності фінансової звітності та узагальнити фактори, що на неї впливають. Обґрунтовано актуальність питання достовірності фінансової звітності та охарактеризовано її подвійну природу (з одного боку − це звітність, яка містить надійні, обґрунтовані дані, характеризується відсутністю помилок та може бути правильно сприйнятою користувачами, а з іншого – достовірною вважають бухгалтерську звітність, сформовану і складену за правилами, що їх встановлюють нормативні документи). Доведено, що прийняття зацікавленими користувачами рішень на основі фінансової звітності тісно пов’язане з інформаційним ризиком, який виникає через наявність обмежень (важкосприйнятна некваліфікованими користувачами бухгалтерська інформація; людський фактор; рівень суттєвості інформації), що впливають на інформаційні потоки, на основі яких приймаються управлінські рішення. Встановлено, що на достовірність фінансової звітності впливає велика кількість факторів, вплив яких можна розглядати як ззовні, так і на рівні підприємства. До основних факторів впливу належать: інформаційний, політичний, нормативно-правовий, людський, організаційний, фінансовий. Вказана необхідність їх врахування в управлінні діяльністю суб’єкта господарювання.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/7656
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 1728-4236
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdfСтаття539,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.